Umre Ziyaret Yerleri

Yedi Mescidler Mesacid-i Seb’a Mescid-i Seba

Yedi mescidler hendek savaşında Peygamber efendimizin namaz kıldığı, savaşı gözetlediği yerlere yapılan yedi adet küçük mescidden oluşmaktadır. Yedi Mescidler, Hendek savaşının ardından yaptırılan yedi adet mescittir. Yedi mescidler denilen yedi küçük mescidden oluşan bu...

Müzdelife – Müzdelife vakfesi nedir?

Müzdelife Arafat ile Mina arasında olup, Muhassır vadisine kadar olan bölümün adıdır. Müzdelife ismi Arapça zelefe kelimesinden türemiş olup, yaklaşmak anlamındadır. Yaklaşma kökünden türediği için bu isim için  birden fazla rivayet bulunmaktadır. Bunlardan biri...

Uhut Şehitliği – Uhut Dağı hakkında bilgi – Uhud Şehitliği

Hz. Hamza ile birlikte 70 müslümanın şehit edildiği hicretin 3.yılında yapılan Uhud savaşının yapıldığı yerdir Uhut dağı, Mescid-i Nebevi’ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Peygamber efendimizin (S.A.V) “Bu dağ bizi sever biz de onu”...

Nur Dağı – Hira mağarası

Nur dağı, Peygamber efendimize ilk vahyin geldiği yerdir. Hira mağarası Nur dağı’nda yer almaktadır. Arapça karşılığı Cebel-i Nur’dur. Kabe’den yaklaşık 8 km uzaklıktadır. Peygamber efendimiz, peygamber olmadan önce de uzaklaşmak için Nur dağı’na gelirdi....

Arafat dağı – Arafat – Cebelür Rahme

Peygamber efendimizin veda hutbesini yaptığı Arafat dağı, Mekke’nin 25 kilometre güney doğusunda bulunmaktadır. 70 metre yüksekliğinde bir tepe görünümünde olan Arafat dağının 3 tarafı dağlarla çevrili olup, Hz.Adem ve Hz.Havva validemiz cennetten indirildikten sonra...