Tagged: müzdelife

Müzdelife – Müzdelife vakfesi nedir?

Müzdelife Arafat ile Mina arasında olup, Muhassır vadisine kadar olan bölümün adıdır. Müzdelife ismi Arapça zelefe kelimesinden türemiş olup, yaklaşmak anlamındadır. Yaklaşma kökünden türediği için bu isim için  birden fazla rivayet bulunmaktadır. Bunlardan biri...