Müzdelife – Müzdelife vakfesi nedir?

müzdelife vakfesi

Müzdelife Arafat ile Mina arasında olup, Muhassır vadisine kadar olan bölümün adıdır.

Müzdelife ismi Arapça zelefe kelimesinden türemiş olup, yaklaşmak anlamındadır. Yaklaşma kökünden türediği için bu isim için  birden fazla rivayet bulunmaktadır.

Bunlardan biri Hz.Havva ile Hz.Adem’in ilk defa burada buluşmalarıdır. Bir başka açıklamada Müzdelife denmesinin sebebi olarak hac esnasında müslümanların burada toplanmaları ve Mina’ya yaklaşmaları olarak gösterilmektedir.

Müzdelife denince akla burada yapılan Müzdelife vakfesi gelmektedir. Haccın vaciplerinden olup, bayram gece yarısından sonra sabaha kadar yapılır. Hacı adaylarının bu süre içerisinde burada bulunmaları vakfe görevini yerine getirmeleri için yeterli görülmektedir. Sünnet olan ise sabah namazından sonra yapılmasıdır ancak müslümanların kalabalık olması ve benzer sebeplerle müzdelife vakfesini yapıp gece bu bölgeden ayrılmalarında bir sakınca görülmemektedir. Vacip olduğu için yapılmadığı durumda Haccı iadesini gerektirmez. Hacı adaylarının arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmeleri sünnettir.

Müzdelife vajfesinin geçerli olabilmesi için bazı şartlar aranır. Bunların birincisi ihramlı olmaktır. İkinci şart, arafat vakfesini yapmış olmaktır. Üçüncü şart ise mekanla ilgilidir. Vakfenin muzdelife sınırları yani muhassır vadisi dışında olması, meş’ar i haram bölgesinde yapılması sünnettir.
Peygamber efendimiz Müzdelife vakfesini Meş’aru-l Haram denilen mevkide yapmıştır. Müzdelife’de akşam ile yatsı namazı cem edilir. Yatsı namazı akşam vaktinde değil, akşam namazı, yatsı namazı vaktinde kılınır. Buna cem-i te’hir denir. Bu namazın cemaatle kılınması daha evladır. Bu namazlar yatsı vaktinin çıkmasından endişe edilmedikçe Arafat’ta veya yolda kılınmaz, kılındığı takdirde, henüz yatsı vakti çıkmadan Müzdelife’ye ulaşılırsa, Ebû Hanîfe’ye göre yeniden kılınır.

Bu bölgede şeytan taşlamak için taş toplanabilir. Toplanması gereken taşların sayısı yaklaşık 70 adettir. Eğer burada taş toplanamazsa Mina bölgesinde de taş toplanabilir.

Müzdelife vakfesi esnasında arafat vakfesinde olduğu gibi tekbir, telbiye, salavat, tehlil getirilebilir. Müminler içlerinden geldiği gibi dua da edebilir, Müzdelife vakfesi duasını okuyabilirler.

Muzdelife vakfesinin zamanı hakkında bilgi vermek gerekirse, 9 Zilhicce’yi 10 Zilhicce’ye bağlayan gece hacılar Arafat Vakfesini tamamlamasının ardındn buraya hareket ederler.